• Print
  • Bookmark and Share

Influenzavaccination af gravide

Af: Jette Poder
23. september 2015

Sundhedsstyrelsen anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester lader sig vaccinere mod influenza. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Mange fravælger vaccination
Desværre fravælger mange gravide at lade sig vaccinere. I vintersæsonen 2014/2015 blev kun ca. 1 ud af 10 gravide vaccineret. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i år en kampagne for at få flere til at gøre brug af det gratis tilbud.

En alvorlig sygdom for gravide
Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet for influenza A(H1N1)pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Herud over er der også en øget risiko for abort, for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, forklarer Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen.

Frygt for bivirkninger
Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide.

Influenzavaccination af gravide kan give barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Her kan du læse mere
Nyhedsbrev for gravide, september 2015
Faktaark fra Sundhedsstyrelsen
Pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen
www.beskytdigmodinfluenza.dk 
EPI-Nyt om influenzavaccination