• Print
  • Bookmark and Share

Hvem skal være formand i Jordemoderforeningen?

Der er opstillet to kandidater til formandsposten i Jordemoderforeningen; Sus Hartung og Lis Munk.

03. juni 2019

Tirsdag den 4. juni udsendes mail med valgkoder til de stemmeberettigede. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, det vil sige fx også studerende.

Inden du stemmer, kan du læse de to kandidaters valgoplæg. Du kan også møde op til valgmøderne og høre, hvad de to kandidater byder ind med. Der er fem valgmøder; et i hver region:

Sjællandskredsen - tilmeld dig valgmødet
Torsdag den 6. juni kl. 17-19
Sted: SUH Roskilde, Lille Auditorium, Vestermarksvej 9, 4000 Roskilde

Nordjyllandskredsen - tilmeld dig valgmødet
Mandag den 17. juni kl. 17-19
Sted: Aalborg Jordemodercenter, Dag Hammerskjoldsgade 4, 9000 Aalborg

Midtjyllandskredsen - tilmeld dig valgmødet
Tirsdag den 18. juni kl. 17-19
Sted: AUH, Palle Juul Jensens Boulevard, Konferencelokale G208-150, indgang G, loftskilt 214 (stuen)

Hovedstadskredsen - tilmeld dig valgmødet
Onsdag den 19. juni kl. 17-19
Sted: DGI-Byen, Tietgensgade 65, København V

Syddanmarkskredsen - tilmeld dig valgmødet
Torsdag den 20. juni kl. 17.15-19.15
Sted: Odense Universitetshospital. Kløvervænget 23, indgang 55, stuen, afd. D's konferencerum