• Print
  • Bookmark and Share

Høring over forslag til lov om egenbetaling for tolkebistand

16. januar 2018

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt forslag om egenbetaling for tolkebistand i høring. Forslaget vil indføre et gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år. Derudover er det aftalt at indføre egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som sundhedsvæsenet tilbyder.

Jordemoderforeningen sender naturligvis høringssvar - og vil meget gerne have medlemmernes input til det. 
Send dine bemærkninger til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, ams@remove-this.jordemoderforeningen.dk, senest den 7. februar kl. 9.00.

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag