• Print
  • Bookmark and Share

Hjemmefødsler - Hvidovre Hospital

Af: Anne-Marie Kjeldset
15. november 2011

Antallet af gravide i Hvidovre Hospitals optageområde, som føder hjemme, er stigende, som vi skrev i Tidsskrift for Jordemødre nummer 11 2011.

Men antallet af hjemmefødsler i 2010 kom ikke helt op på de 110, som det angives i artiklen.

Det korrekte tal for hjemmefødsler i 2010 er 93. I de foregående år lå antallet af hjemmefødsler på maksimalt 70 pr. år.

Det ser ud til, at antallet af hjemmefødsler ved Hvidovre Hospital fortsat stiger. Fra 1. januar og frem til den 15. november 2011 har 97 kvinder valgt at føde hjemme.

Rigshospitalet hjemtog i marts 2011 sine hjemmefødsler, der indtil da havde været varetaget af jordemødre fra Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospitals optageområde er desuden blevet ændret med lukningen af fødeafdelingen ved Gentofte Hospital. Charlotte Falk, jordemoder ved Hvidovre Hospitals hjemmefødselsordning, vurderer, at disse ændringer har trukket hjemmefødsler væk fra Hvidovre Hospital.

Redaktionen beklager det forkerte tal for 2010, der dog ikke ændrer ved artiklens udgangspunkt: At antallet af hjemmefødsler ved Hvidovre Hospital er steget markant gennem de sidste 2-3 år.