• Print
  • Bookmark and Share

Hjælp til uregistrerede gravide

Røde Kors, Lægeforeningen, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Sygeplejeråd og Jordemoderforeningen har i november igen henvendt sig til sundhedsminister Ellen Trane Nørby om nødvendig sundhedsbehandling til en særlig udsat gruppe, nemlig uregistrerede gravide, der opholder sig i Danmark.

02. januar 2018

Institut for Menneskerettigheder udgav i 2016 en rapport om uregistrerede gravide kvinders og børns sundhedsrettigheder. I den slår de fast, at de ikke mener, at Danmark lever op til vores internationale forpligtelser.

Det er de fire organisationers holdning, at gruppen af gravide og nyfødte bør have adgang til forebyggende og rutinemæssige besøg hos læge og jordemoder, konsultation hos sundhedsplejerske, målrettet hjælp til særligt udsatte gravide samt modtage tilbud om børneundersøgelser og børnevaccinationsprogram for nyfødte.

Gruppen har på nuværende tidspunkt kun adgang til sundhedsvæsenet under selve fødslen, men fx ikke adgang til den støtte og vejledning i hele barselsforløbet, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, som kan forebygge og udpege uhensigtsmæssige tilstande under graviditeten, og dermed forebygge uønskede forløb med spontan abort, væksthæmning eller for tidlig fødsel.
De nyfødte børn har heller ikke adgang til vaccinationer.

Læs hele brevet

Læs notat, som er vedlagt brevet, om hvordan beregningen er foretaget