• Print
  • Bookmark and Share

Har du input til høringssvar om tolkning på sundhedsområdet?

Jordemoderforeningen skal svare på ’Høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet’. Derfor vil vi meget gerne høre, hvad du mener.

15. januar 2019

I bekendtgørelsen fastsættes blandt andet regler om, hvilke opgaver certificeringsinstitutionerne har, krav til fremmedsprogstolkenes kompetencer og krav til tilrettelæggelse og gennemførelse af eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Herudover fastsættes der regler om kravene til censur under eksaminationen samt til, hvilke oplysninger et bevis skal indeholde.

Send meget gerne jeres kommentarer til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, ams@remove-this.jordemoderforeningen.dk senest den 6. februar kl. 9.00, så vi kan nå at indarbejde dine kommentarer i høringssvaret.

Gå til høringsmaterialet