• Print
  • Bookmark and Share

Hanne Kjærgaards Mindelegat er uddelt

11. december 2015

Årets legat blev overrakt til jordemoder og ph.d. studerende Diana Riknagel for hendes innovative forskningsprojekt, der forventes at styrke den normale fødsel ved bedre detektering af potentielt truede fostre.

Legatet blev overrakt af Jesper Kjærgaard og Lillian Bondo under overværelse af ca. 70 fremmødte. 

De fremmødte kunne ud over et oplæg fra prismodtageren om jordemoderfaglighed og teknologi også høre andre oplæg. 

Professore Ellen Blixt fortalte om "Hjemmefødsler i Norden", jordemoder, stud.scient,san. Nina Olsén Sørensen holdt oplægget "Af hjertet jordemoderfaglig forsker" og Jane Bendix, klinisk jordemoderspecialist, cand.scient.san. ph.d., oplægget "Når 'fordi det plejer vi at gøre' udfordres".

Der var endvidere en posterkonkurrence, som blev vundet af Grit Niklasson.