• Print
  • Bookmark and Share

Gravide tilbydes vaccination mod kighoste

18. oktober 2019

Danmark er ramt af en kighosteepidemi. På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet af indføre et midlertidigt tilbud om kighostevaccination af gravide i 3. trimester.

Formålet med vaccinationen i graviditeten er at beskytte spædbørn i de første levemåneder, før barnet selv bliver vaccineret.

Tilbuddet gælder fra 1. november 2019 til 31. januar 2020, hvor epidemien forventes overstået.

Sundhedsstyrelsen har lavet en informationsskrivelse om tilbuddet målrettet sundhedsfaglige, herunder jordemødre.

Sundhedsstyrelsen har også lavet en side til gravide om emnet