• Print
  • Bookmark and Share

Genvalg i Jordemoderforeningen

Landsformanden og de seks kredsformænd er genvalgt uden modkandidater. Der bliver heller ikke valgt til de to nye poster til hovedbestyrelsen.

05. april 2017

Lillian Bondo

Nyhed rettet 06-04-17 kl. 12.30

Formanden genvalgt
Jordemoder Lillian Bondo er uden modkandidater genvalgt til posten som formand for Jordemoderforeningens 2.731 medlemmer. Valgperioden er på fire år.

Lillian Bondo har været formand for Danmarks jordemødre siden 2001, hvor der var 44 fødesteder. I dag er tallet nede på 23 regionale fødesteder. Den stærke centralisering har blandt andet været begrundet i et krav om rationalisering af behandlingen af gravide, fødende og barslende, og det kan mærkes på jordemødres arbejdsbetingelser og kvindernes muligheder i dag.

- Vi skal gentænke hele området, så jordemødre i højere grad kan give et differentieret tilbud til kvinderne og familierne, der alle har forskellige forudsætninger og behov. Lad os se på strukturen og måske opdele de meget store fødeafdelinger i mindre enheder, blandt andet med klinikker, hvor kvinder med en helt normal graviditet kan føde. Men uanset hvor og hvordan kvinden vælger at føde, så skal hun tilbydes tid til forberedelse og opfølgning, så hun føler sig tryg og velforberedt og oplever, at personalet har tid til hende. Tiden til og muligheden for at give de bedste jordemoderydelser til den enkelte kvinde og familie, så de bedst muligt kommer videre i forældreskabet, står højt på min dagsorden i den kommende periode, siger Lillian Bondo.

Jordemødre har igennem flere år kritiseret travlheden og de forringede muligheder for at tilbyde kvinderne den rette omsorg og behandling, og nogle jordemødre har valgt at flytte sig fra arbejdet på de store afdelinger. Derfor er der også en klar beskæftigelsesgevinst med at gentænke området.

- Jordemødre på sygehusene er presset ud over det anstændige. En organisering, hvor normeringen følger opgaven, vil være med til at holde på jordemødrene, siger Lillian Bondo. 

Kredsformænd
I alle seks kredse var der ligeledes fredsvalg til kredsformandsposterne. 

Det betyder, at kredsformændene stadig er:

  • Lederkredsen: Anette Lund Frederiksen, Odense Universtitethospital
  • Hovedstadskredsen: Birgit Plough Jensen, Nordsjællands Hospital - Hillerød 
  • Sjællandskredsen: Bodil Bjørg Korsgaard, Sjællands Universitetshospital Roskilde
  • Syddanmarkskredsen: Birgitte Valeur, Svendborg Sygehus
  • Midtjyllandskredsen: Tanja Lyth, Aarhus Universitetshospital
  • Nordjyllandskredsen: Pernille Johansen, Aalborg Universitetshospital

De to nye medlemmer af hovedbestyrelsen
Til de to nye poster i hovedbestyrelsen er der kommet to kandidater, som derfor er valgt. De to kandidater er:

  • Maria Gaden Bjerre, Regionshospital Randers  
  • Rikke Maimburg, Aarhus Universitetshospital

Valg til de ekstra pladser i kredsbestyrelserne
De to ekstra medlemmer af kredsbestyrelserne vælges på de respktive kredses generalforsamlinger.  Der er mulighed for at stille på på selve generalforsamlingen.