• Print
  • Bookmark and Share

Genopslag til posten som udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig i vurderingsudvalget

Er du udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig jordemoder, brænder du for faglig udvikling og indsigt i den nyeste forskning, og har du lyst til at indgå i vurderingsudvalget i Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning? Så se her.

28. august 2019

Posten som en udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig skal genbesættes efter at vores repræsentant igennem mange år er stoppet.

Vurderingsudvalget vurderer to gange årligt de indkomne ansøgninger til Forsknings- og Udviklingsbeholdningens gruppe 1. Udvalget er nedsat af Hovedbestyrelsen med øje for repræsentation af bredden i det jordemoderfaglige arbejde. Hver post er på valg hvert 4. år - dog med forskydning, således at der sikres overlap i udvalgets arbejde.

Arbejdet i udvalget vil give dig mulighed for at få indsigt i spændende jordemoderfaglige forsknings- og udviklingsprojekter rundt omkring i landet. Posten kræver forberedelse i form at gennemlæsning af indkomne ansøgninger, ligesom det selvfølgelig også kræver tid (cirka tre timer) at deltage i møderne i udvalget. Disse afholdes hovedsaligt som virtuelle møder, men der kan også være tale om fysiske fremmøder. Posten aflønnes med en mødegodtgørelse pr ansøgningsrunde,

Tiltrædelse til posten vil ske fra oktober 2019.

Du kan læse mere om Forsknings- og Udviklingsbeholdningen på hjemmesiden - og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på 46 95 34 03, mail: amsc@remove-this.jordemoderforeningen.dk

Ansøgning med navn, CV og kort begrundelse skal sendes til Anne-Mette Schroll; amsc@remove-this.jordemoderforeningen.dk, senest den 6. september 2019.