• Print
  • Bookmark and Share

Gamle penge skaber ingen sommer

07. juni 2017

Danske Regioner og Regeringen er blevet enige om næste års økonomiske ramme. 500 millioner mere skal dække de mange behov for et bredt kvalitetsløft til behandling, pleje og omsorg.

Ydermere bliver der ikke lukket for 2 % effektiviseringskravet, der tidligst fra næste års aftale skal det se anderledes ud. Forhandlingerne herom indledes i det nye år.

Det er ikke engang fugle på taget, det er fugle i fri flugt.

Sundhedsministeriet skriver i en pressemeddelelse om forliget, at parterne har aftalt, at der fortsat øremærkes midler til landets fødeafdelinger. De øremærkede midler, som ministeriet omtaler, er ikke en del af den netop indgåede aftale mellem Regeringen og Danske Regioner, men midler, der i 2015 ved finanslovsforhandlingerne blev øremærket til svangreomsorgen de kommende år. Det er altså penge, som allerede er tildelt svangreomsorgen en gang. Det er såkaldt "gamle" penge, som tidligere er besluttet af et stort flertal i Folketinget.

Samtidig redegør ministeriet i deres pressemeddelelse for, at vi står overfor en stor stigning i antallet af fødsler. Pengene til at dække stigningen og til at udbedre travlheden mangler. De midler bør både regeringen og Danske Regioner hurtigst muligt finde.

I Jordemoderforeningen kender vi til konsekvenserne af for stor travlhed. Konsekvenserne er, at det slider jordemødre, at det koster på kvaliteten af omsorgen for den gode start på forældreskabet, og at vi risikerer at miste personale på grund af utilfredsstillende vilkår for et grundigt jordemoderarbejde.

Foreningens mange aktive medlemmer og tillidsvalgte vil uanset hvad fortsat være opmærksomme på, hvordan vi kan gøre en indsats for at få midlerne til at række til en indsats, som kan fastholde jordemødre i et godt arbejdsliv og sikre borgerne den bedste kvalitet.

Aftalen er i sin fulde længde på Ministeriets hjemmeside: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/Juni/En-halv-milliard-kroner-ekstra-til-sundhedsvaesenet.aspx 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/Juni/~/media/Filer%20-%20dokumenter/OeA-2018-FAKTAARK/Faktaark-foedeafdelinger.ashx