• Print
 • Bookmark and Share

Forligene og det kommende forløb

Forhandlingsfællesskabet har indgået forlig på alle tre områder; regioner, komnuner og staten. Nu er organisationsspecifikke forhandlinger gået i gang. Og de skal afsluttes på meget kort tid.

03. maj 2018

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner mødes frem til og med den 11. maj med henblik på at få afsluttet organisationsforhandlingerne. Sundhedskartellet mødes allerede i dag torsdag den 3. maj med Danske Regioner til de afsluttende forhandlinger.

Kort om forliget
De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,81 % inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

 • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 1,10 %
 • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 1,20 %
 • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 1,00 %
 • Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 1,70 %
 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 0,40 %
 • Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen med 0,70 %

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08 %. De generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

Privatlønsværnet (100/80%-ordningen i reguleringsordningen) er afskaffet, så vi er tilbage til den tidligere reguleringsordning med 80/80%

Puljer
Der er derudover på det regionale område afsat midler til jordemødre af en pulje til særlige formål (kaldet rekrutteringspuljen). Midlerne fra puljen skal bruges til akutarbejde. Hvordan den nærmere fordeling kommer til at se ud, hvor mange jordemødre, der bliver omfattet og hvad et tillæg eller anden aflønning ender med at blive, skal forhandles over de næste par dage.

Der er endvidere en organisationspulje på 0,35 %, som ca. udgør 2,6 mio. kroner for jordemodergruppen.

Da jordemødrene er omfatte puljen til særlige formål får vi ikke del i ligelønspuljen på det regionale område.

Andre forbedringer
Det drejer sig bl.a. om:

 • Tilretning af ferieaftalen til den kommende nye ferielov med samtidighedsferie
 • Forbedringer i aftalen om fravær af familiemæssige årsager, et fortsat projekt om psykisk arbejdsmiljø m.m.

Det fik vi i korte træk ikke 

 • Forbedringer eller forringelser på arbejdstidsområdet
 • Forbedringer eller forringelser på tjenestedsområdet
 • Forbedringer eller forringelser for seniorer
 • Forbedringer eller forringelser af den betalte spisepause
 • Rettigheder i forhold til kompetenceudvikling

Urafstemning 
Der skal senest den 4. juni foreligge et urafstemningsresultat for de enkelte organisationer. Og den endelige stillingtagen fra alle organisationer i Forhandlingsfællesskabet skal foreligge den 6. juni.

Der kommer således til at være urafstemning blandt Jordemoderforeningens medlemmer i perioden medio maj til 4. juni. Den endelige frist for afstemning fastlægges af hovedbestyrelsen og vil fremgå af urafstemningsmaterialet, som sendes til alle stemmeberettigede.

Materialet sendes pr. mail til medlemmets private mail, da vi på grund af persondataforordningen ikke mere må benytte arbejdsmails.