• Print
  • Bookmark and Share

Forlig på Sundhedskartellets område

21. februar 2015

Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo og forhandlingsleder Lene Maigaard skriver under

Efter det generelle forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner sen fredag eftermiddag (læs også nyheden om det generelle forlig) blev der fredag nat også indgået forlig på det specielle Sundhedskartel-område for de næste tre år.

Det specielle forlig betyder for jordemødre og andre af sundhedskartellets grupper i regionerne at:

 

  • ATP- bidraget forhøjes
  • Der gennemføres et projekt om arbejdstid i den kommende periode, hvor man i fællesskab skal se på reglerne, og om de imødekommer parternes behov og fælles interesser for at understøtte udviklingen i sundhedsvæsnet og på arbejdsmarkedet
  • Jordemødre og andre professionsbachelorer med en kandidatuddannelse, som forudsætning for ansættelsen, indplaceres på en ny skala, som er magen til AC's skala og pensionen bliver også svarende til AC's højere pension
  • Der afsættes igen midler til forsknings- og udviklingspuljen

 

Derudover var der af den særlige organisationspulje også plads til at give basisjordemødre en pensionsstigning fra 13,37 til 13,82 procent og lederne en forbedring fra 16,39 til 16,59 procent fra 1. april 2016.

Lillian Bondo er tilfreds med det samlede forlig:
- Det er et solidt forlig med generelle lønstigninger på 4,81 procent og dertil en forventet udmøntning fra reguleringsordningen på yderligere 0,58 procent, som skønnes at give en reallønsforbedring i perioden. At vi så også har kunnet løfte pensionen for såvel basis som ledere og få en parallel lønskala og pension mellem vores akademikere og AC's er yderligere tilfredsstillende.

Regionerne havde stillet krav om, at jordemødre skulle kunne ansættes med flere tjenestesteder.
- Det lykkedes det heldigvis for Sundhedskartellet at afværge. Det kunne betyde tjenesteplaner med fremmøde på forskellige sygehuse i regionen og at transport til udekonsultationer ville være for egen regning, hvor det i dag er tjenesterejse i arbejdstiden og for arbejdsgivers regning, siger Lillian Bondo.

Arbejdstidsprojektet var det, de forskellige arbejdstidskrav kunne lande på. Begge parter havde krav, men blev enige om at analysere området i perioden for at blive klogere på, hvordan reglerne bedst understøtter de behov, hver af parterne ser for ændringer.

Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse havde ønsket at prioritere afdelingsjordemødrene med en centralt fastsat grundlønsindplacering på trin 7 eller 8, men Danske Regioner ønskede ikke at imødekomme dette, da man mener, at der lokalt findes løsninger på afdelingsjordemødrenes aflønning.
- Det krav vender vi tilbage med i 2018, tænker jeg, men indtil da må vi se på, hvordan de lokalt aftalte lønningen er i disse stillinger, og tage de nødvendige lokale forhandlinger for at opnå en løn, der afspejler det ansvar, der ligger i afdelingsjordemoderstillingen, siger Lillian Bondo.

Den 26. februar afsluttes de sidste specielle forhandlinger mellem Sundhedskartellet og KL, hvor der den 13. februar blev indgået overordnet forlig. Derefter kommer det samlede resultat til urafstemning. Afstemningen sættes i Jordemoderforeningen i gang den 10. marts med frist den 19. marts kl. 12.00.

I den mellemliggende periode er der mulighed for at komme og høre mere om resultatet på regionale møder med formand Lillian Bondo og forhandlingsleder Lene Maigaard: 

 

  • Den 10. marts kl. 16.00 - 17.30 i Region Sjælland , Roskilde Sygehus
  • Den 11. marts kl. 10.30 - 12.00 i Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
  • Den 11. marts kl. 17.00 - 19.00 Region Hovedstaden, Kvæsthuset Sankt Annæ Plads 30.
  • Den 12. marts kl. 11.30 - 13.00 i Region Midt på Århus Universitetshospital, Skejby
  • Den 13. marts kl. 11.30 - 13.00 i Region Nordjylland, Aalborg Jordemodercenter

 Se den nærmere placering på vores OK15-side - her er der også andre oplysninger om forhandlinger og resultater.