• Print
  • Bookmark and Share

Fødselsdag for FN’s Børnekonvention

Af: Jordemoder Laila Hørby
03. november 2015

UNICEF (United Nations International Children's Emergency) er en organisation under FN, der blev dannet tilbage i 1946. I en tid, hvor uhyggeligt mange børn led på mange måder pga. den netop overståede verdenskrig. Organisationen arbejder også i dag, med fokus på børns vilkår, med nødhjælp, katastrofe og udviklingshjælp i verdens brændpunkter.

Organisationen har hovedkontor i New York, men har 35 kontorer ud over hele verden, hvoraf ét ligger i Nordhavnen i København, hvor der også er verdenslager.

Et af de vigtigste principper i UNICEF's arbejde er at hjælpe, der hvor nøden er størst. UNICEF er uafhængig og upolitisk. Det vil sige, at for eksempel i en krig mellem to lande, kan UNICEF gå ind og hjælpe nødlidende børn og mødre i begge lande.

Organisationen er afhængig af donationer fra regeringer og private givere. De indsamlede midler anvendes hovedsageligt på arbejde med sundhed og tryghed under den tidlige barndom, vaccinationer og uddannelse af piger. Men der er også markant fokus på udsatte og udnyttede børn og HIV/AIDS problematikken.

UNICEF Danmark har 37 medlemsorganisationer, som støtter UNICEF Danmark gennem opbakning til aktiviteter, salg af UNICEFs produkter, indsamlingsvirksomhed og et årligt kontingent.

Jordemoderforeningen er et af de 37 medlemmer og undertegnede repræsenterede Jordemoderforeningen ved årsmødet i UNICEF Danmark, tilbage i maj måned. På det møde blev der givet er bredt billede af hvad UNICEF Danmark er involveret i ude i verden og i Danmark.

I Danmark går arbejdet meget på at informere børn om deres rettigheder, fordi det er vigtigt for børn at kende til, men også fordi der i Danmark stadig er børn, der lider på forskellig vis.

I 1989 vedtog FNs Generalforsamling Børnekonventionen, en konvention, som næsten alle verdens lande, undtagen Somalia og USA, har tilsluttet sig. Børnekonventionen, der beskriver børns rettigheder ændrer den måde man ser og behandler børn på; nemlig som borgere i samfundet med rettigheder og ikke bare som passive objekter der kræver omsorg. FNs Børnekonvention fastslår, at alle børn har ret at overleve, trives og have mulighed for at udleve deres potentiale, til gavn for en bedre verden. Det betyder at der skal være lige adgang til service og omsorg, der kan gøre en forskel i børnenes liv. Hvilket blandt andet kræver et fokus på medbestemmelse, udvikling gennem skolegang, fair og lige adgang for børn af begge køn og beskyttelse mod misbrug.

I anledning af Børnekonventionens fødselsdag den 20. november, afholder UNICEF Danmark en konference, der samler en række betydningsfulde aktører fra Danmark og udlandet til at bidrage til at arbejde sammen mod et fælles mål, om at nedbringe fattigdom blandt de mest udsatte børn. Målet med arrangementet er at give mulighed for at netværke, debattere og lægge trædestenene på vores fælles vej for børns vilkår.

Er det relevant for dig at deltage i dette spændende arrangementet, så se mere på UNICEF's hjemme side under Børnenes dag 2015

Tid: 20. november 2015 kl. 12-17
Sted: Unicef, FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø
Tilmelding er nødvendig - læs mere på Børnenes dag 2015.