• Print
  • Bookmark and Share

Flere nyskabelser og sikring af reallønnen

16. februar 2015

Der er indgået et 3-årigt forlig om en ny overenskomst for de ansatte i kommunerne.
Der er aftalt generelle lønstigninger på 5,42 % i perioden, inklusiv regulerings-ordningen.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo udtaler:
- Resultatet kan vi godt være bekendt, uden det er prangende. Vi har aftalt en fornuftig lønudvikling, hvor de generelle lønstigninger sikrer reallønnen i perioden, og endda forbedre den en smule. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at samfundsøkonomien fortsat er presset, og at vi ved de seneste overenskomstrunder ikke har kunnet sikre reallønnen.

I forliget er reguleringsordningen videreført, men der er indført et såkaldt privatlønsværn, som presser den kommunale lønudvikling i forhold til lønudviklingen i den private sektor.
Der er endvidere blandt andet aftalt en styrkelse af den arbejdspladsrettede indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø samt en udvidelse af den øremærkede forældreorlov med en uge til faderen, så han nu har syv ugers øremærkede forældreorlov med løn. 

Læs pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet