• Print
  • Bookmark and Share

Faglig dag for jordemødre ansat på svangre- eller barselsafdelinger

24. oktober 2011

24. oktober 2011 kl. 9.30 - 16.00

Nu arrangerer Jordemoderforeningen en faglig dag for endnu en gruppe jordemødre, nemlig jer der arbejder på en svangre - eller barselafdeling.

Den faglige dag skal bruges til at opnå ny faglig viden, videns - og erfaringsudveksle og til at netværke med kollegaer i samme arbejdssituation.

Hvornår: Den 24. oktober 2011 kl. 9.30 -16.00

Målgruppe: Jordemødre der arbejder på en svangre – eller barselafdeling

Arrangør: Jordemoderforeningen

Program:

  • Introduktion til fagligt netværk
  • At arbejde på et sengeafsnit – hvordan fastholder vi jordemoderfagligheden? Erfaringer og ideer fra Holbæk Sygehus v/ Winnie Hoeck
  • Fødselsforberedelse for langtidsindlagte. Erfarings- og ideudveksling i grupper eller Efterfødselsamtalen. Erfarings- og ideudveksling i grupper v/ Pernille Lottrup 
  • Aktivitets restriktionens historie, evidens af behandlingseffekt eller mangel på samme v/ Jane Bendix
  • Langtidsindlagte gravide – hvad oplever de og hvorfor oplever de det forskelligt? v/Jane Bendix

Dagen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og plenumdiskussioner.

Pris: 300 kr. pr. person inkl. forplejning

Sted: Jordemoderforeningen, Sankt Annæ Plads 30, 1018 København K

Tilmelding og betaling: Senest den 16.september på sek@jordemoderforeningen.dk Indbetales til konto med registreringsnummer 0400 kontonummer 401-45-40224 med angivelse af deltagernavn og kursusnavn. Hvis der ønskes faktura, skal man oplyse faktureringsadresse og evt. EAN nummer.