• Print
  • Bookmark and Share

Det videre arbejde med krav og faglige anbefalinger til fødeområdet

Af: Lillian Bondo
04. juli 2019

Jordemoderforeningen (i skikkelse af Lillian Bondo og Anne-Mette Schroll) har i sidste uge haft et møde med nytiltrådt chef i Sundhedsstyrelsens Center for Planlægning, Camilla Rathcke, bl.a. om status for Styrelsens "UDKAST til krav og faglige anbefalinger til fødeområdet" fra foråret 2019.

Det var et godt møde, hvor vi fik klarhed over styrelsens kommende arbejdsproces med papiret, der ikke betragtes som tæt på at være færdigt, blandt andet med de forskellige høringsinput in mente.

Den faglige gruppe, der indledningsvis deltog i afdækningen af feltet i maj 2018, vil blive inviteret til at mødes for at drøfte det faglige grundlag. Denne gruppe rummede som repræsentanter for Jordemoderforeningen Anne-Mette Schroll og Katja Schrøder, og derudover deltog professor Ellen Aagaard Nøhr og (Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver) chefjordemoder Heidi Astrup Fischer, samt selvfølgelig en række andre fagpersoner.

Processen kommer med andre ord i gang igen, og Jordemoderforeningens to deltagere i mødet med Camilla Rathcke fik tydeligt indtryk af interesse for at vende og dreje høringsinput og faglige kilder, så dokumentet kan leve op til Sundhedsstyrelsens ønske om inddragelse af bedste faglighed og ønske om respekt for borger/patientinddragelse.