• Print
  • Bookmark and Share

Det blev et ja

Af: Foto: Philip Duvali
04. juni 2018

Urafstemningen om OK18 er afsluttet, og Jordemoderforeningens medlemmer har på det regionale og kommunale område med 98,2 % for og 1,3 % imod og en stemmeprocent på 48,6 sagt ja til resultatet. På det statslige område har 92,9 % sagt ja og 7,1 % sagt nej. Stemmedeltagelsen var 54,9 %.

Jordemoderforeningen fik på det regionale område del i nogle ekstra midler denne gang, som er anvendt til et tillæg efter 12 års beskæftigelse, men også en forbedring af pensionen på ulempetillæggene har jordemødre fået del i. Derudover blev den generelle pension løftet lidt, og det tillæg, man får efter 8 år på det regionale område, stiger også. Ledergruppen har fået en pæn pensionsforbedring og på det kommunale område har Jordemoderforeningen indgået overenskomst for ledere.

Også på det kommunale og statslige område er der sket målrettede mindre forbedringer, men frem for alt blev de generelle lønstigninger, som kommer alle til gode, på alle områder af en størrelse, så vi udvikler reallønnen og dermed jordemødrenes købekraft i de næste tre år. Sammen med afskaffelsen af privatlønsværnet, som ville skabe en ulige lønudvikling i forhold til det private arbejdsmarked, var det et resultat af en fælles indsats, hvor alle stod sammen på tværs af sektorerne og arbejdede for "en løsning for alle".

Lillian Bondo udtaler:

- Vi er tilfredse med, at vi blev tilgodeset i regionerne med ekstra midler for, at regionerne bedre kan rekruttere og fastholde jordemødre, men hvis det skal virke efter hensigten, skal der også lokalt ske en større udvikling i lønnen - noget vi og vores tillidsrepræsentanter i de kommende år vil arbejde målrettet for.

Da der i kølvandet på de massive lockoutvarsler skulle forhandles nødberedskaber, blev jordemødre i regionerne alle de varslede steder undtaget fra konflikten - enten fordi der ikke var fast personale nok til at stille et nødberedskab, eller fordi arbejdsopgaverne i et nødberedskab var så godt som de samme som i hverdagen.

- Det første er udtryk for mangel på jordemødre visse steder i landet, og det andet er udtryk for, at jordemoderopgaver af forbyggende eller ikke-akut karakter ikke længere eksisterer i det omfang, som de burde. Der er derfor også ved siden af overenskomstforhandlingerne fortsat en vigtig opgave for foreningen, vores tillidsvalgte og medlemmer i fortsat at tydeliggøre, at der er oplagte behov i svangreomsorgen og i jordemødres arbejdsmiljø, som aktuelt ikke imødekommes. Men lige nu glæder vi os over et godt slutresultat af OK18 og en god opslutning om det fra vores medlemmer, afslutter Lillian Bondo.

Se også Sundhedskartellets nyhed