• Print
  • Bookmark and Share

Depressionsmedicin under graviditet

27. maj 2011

Et stigende antal gravide bruger antidepressiv medicin. Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at man er tilbageholdende med at bruge de nyeste præparater og at både gravide og praktiserende læger er opmærksomme på muligheden for at behandle depression hos gravide med psykoterapi og støtte.

Flere undersøgelser har givet mistanke om, at behandling af gravide med medicin mod depression kan øge risikoen for misdannelser eller fødselskomplikationer hos barnet.

Depression rammer 5-10 procent af alle gravide og ubehandlet kan tilstanden føre til lav fødselsvægt hos barnet på grund af øget stressniveau hos moderen ligesom det kan føre til alkoholmisbrug og selvmord mv.

Brugen af antidepressiv medicin er steget dramatisk. Tal fra Sundhedsstyrelsen publiceret i 2007 viser, at der fra 1997 til 2006 er sket en 8-dobling af antallet gravide, der bruger antidepressiva i graviditeten og op til tre måneder efter fødslen. I 2006 tal svarer det til at 2,4 procent af samtlige gravide har taget antidepressiv medicin beregnet ud fra indløsning af recepter.

Behandlingen af depression hos gravide kan i nogle tilfælde holdes til forskellige former for psykoterapi og støtte, men i andre tilfælde er medicin nødvendig.

Da man er meget tilbageholdende med at afprøve medicin på gravide, er der kun sparsom dokumenteret viden om medicinens mulige bivirkninger.

Man ved dog, at lægemidler, som indeholder SSRI-medicinen citalopram eller sertralin samt især de ældre typer af depressionsmedicin - kaldet tricykliske antidepressiva (TCA) — synes at være forbundet med den mindste risiko. 

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at man er særligt tilbageholdende med at bruge de nyeste antidepressiva, hvis sikkerhed under graviditet er mindre kendt.

Det er en specialistopgave at behandle en gravid kvinde for depression. Kvinden bør selv være med til at tage beslutningen om behandling, da hver behandling er individuel, og fordele og ulemper skal holdes op mod hinanden. Læs mere om de forskellige præparater og deres mulige fosterskadende virkning på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.                                                                                                                                                                              amkRelaterede artikler: Depression, selvrealisering og antidepressiv medicin. Anders Petersen. Tidsskrift for Jordemødre nr. 1, 2009.