• Print
  • Bookmark and Share

Danmarks mest troværdige faggruppe: Jordemødre

Jordemødrene er igen i år den mest troværdige faggruppe ifølge Radius' årlige troværdighedsanalyse. Også andre 'varme hænder' såsom sygeplejersker og læger ligger i toppen.

23. august 2018

Foto: Morten Pedersen

Jordemødre kom med i Radius undersøgelse for første gang sidste år og strøg direkte ind på førstepladsen. En plads de holder igen i år.

Radius har spurgt 2040 danskere i alderen 18-75 år om deres holdning til forskellige faggrupper. Deltagerne er blevet bedt om at vurdere faggrupperne ud fra seks parametre:

  • I hvilken grad synes du, at faggruppens arbejde er vigtigt for det danske samfund som helhed?
  • I hvilken grad er du imponeret over det arbejde eller håndværk, som faggruppen udfører?
  • Kan du huske én eller flere positive historier fra medierne om faggruppen inden for det seneste år?
  • Kan du huske én eller flere negative historier fra medierne om faggruppen inden for det seneste år?
  • I hvilken grad taler faggruppen generelt et sprog, som er til at forstå?
  • Synes du generelt, at faggruppen er gode til at erkende, når de har truffet en forkert beslutning?

 

Klik for større visning