• Print
  • Bookmark and Share

Bliver strejke og lockout udsat?

Der forhandles på livet løs i Forligsinstitutionen, og forhandlingerne fortsætter formentligt også hen over påsken.

28. marts 2018


 Forhandlingerne i forligsinstitutionen bliver holdt for lukkede døre. Derfor er der heller ikke resultater, som kan formidles videre til medlemmer og offentlighed. Men faktum er, at de kommunale forhandlere mødtes mandag, regionerne tirsdag og de statslige onsdag.

Det ligger endvidere fast, at det er forligsmand Mette Christensens afgørelse, hvorvidt konflikten sættes i gang efter påske eller udsættes.

Forskellige mulige scenarier
Forligsmanden kan lader de nuværende konfliktvarsler være gældende, hvis hun ikke mener, at hun kan bringe parterne længere mod hinanden. Det vil betyde, at strejken går i gang den 4. april og lockouten den 10. april.

Det er også muligt for forligsmanden at udsætte konflikten i to gange 14 dage, hvis hun mener, at der er fremdrift i forhandlingerne.