• Print
  • Bookmark and Share

Ambassadører for alle jordemødre – kom med på ”Ambassadøruddannelsen”!

08. januar 2016

Som tidligere omtalt i tidsskriftet (se artiklen "Ambassadører for alle jordemødre - nyt tiltag") har Hovedbestyrelsen besluttet at udbyde en uddannelse til de mange kolleger, der ofte træder frem og varetager jordemoderinteresser på vegne af kollegerne.

Kurset henvender sig til alle autoriserede aktive medlemmer, da Jordemoderforeningen allerede laver et tilsvarende forløb for de aktive studerende i Jordemoderstuderendes Råd på de tre skoler.

På kurset er der plads til 20-25 deltagere. Deltagere udvælges efter ansøgning, og man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Det kan være ledere, tillidsrepræsentanter, forskere, aktivister eller andre, der er aktive for indirekte eller direkte at fremme jordemødres forhold.

Det er gratis at deltage i kursusforløbet, men man skal selv finde tiden og betale transporten.

Der er i alt 5 kursusgange á 2 dage med overnatning.

Vi får nogle af landets bedste undervisere til kurset, så vore kolleger får redskaber til at være endnu bedre ambassadører for os alle.

Programmet ser således ud:

17-18/3-2016:       Lobby, vore mål og vore kampe

                              Underviser: Direktør og partner
                              Tobias Zacho Larsen, Advice

 

20-21/4-2016         Medietræning

                                Underviser: Journalist Reimer Bo

 

25-26/5-2016         Hvordan kommer jeg i medierne med mit budskab

                                Underviser: Kommunikationschef og tidligere
                                spin-doktor Anders Lau

 

22-23/8-2016          Retorik - den gode tale

                                 Underviser:
                                 Direktør Kell Jarner Rasmussen, Rhetor

 

29-30/9-2015          Sociale medier og kampagner

                                 Underviser: kommer senere

 

Kurserne finder sted på Fyn og starter alle kl 9.00 på førstedagen og slutter kl. 16.00 på andendagen.

Du kan læse mere om baggrunden i 
artiklen "Ambassadører for alle jordemødre - nyt tiltag"..


Ansøgningen skal være på ca. ½ A4 side, og du skal fortælle, hvad du gerne vil fremme, og hvad du vil bruge kurset til.

Ansøgning skal sendes til sek@
jordemoderforeningen.dk  og skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 1. februar kl 9.00.

Spørgsmål om ambassadøruddannelsen kan fås ved henvendelse til direktør Jan Helmer,
jhe@remove-this.jordemoderforeninge.dk, 46 95 34 02.