• Print
  • Bookmark and Share

Sidste chance: Ambassadøruddannelsen

Der er deadline for ansøgning til denne spændende uddannelse mandag den 10. december 2018 kl. 9.00

08. december 2018

I 2016 gennemførte Jordemoderforeningen med stor succes den første "Ambassadøruddannelse" med et bredt udsnit af medlemmer, der i dagligdagen fremmer vilkår for jordemødre og jordemoderfaglighed.

Mange har efterfølgende spurgt til, hvornår Jordemoderforeningen laver en ny Ambassadøruddannelse. Det sker nu, og igen er uddannelsen til alle de kolleger, der ofte træder frem og varetager jordemoderinteresser på vegne af kollegerne. De autoriserede jordemødre, der aktivt gør en indsats for kollegerne i kredsbestyrelserne har første prioritet til uddannelsen, men der er også plads til andre.

Deltagerne i uddannelsen er ikke ambassadører for Jordemoderforeningen, men for fagligheden og deres kolleger. På kurset er der plads til 20-25 deltagere.

Deltagere udvælges efter ansøgning, og man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Det kan være ledere, tillidsrepræsentanter, forskere, aktivister, eller andre som er aktive for indirekte eller direkte at fremme jordemødres forhold.

Det er gratis at deltage i kursusforløbet, og Jordemoderforeningen betaler for transporten, men man skal selv finde tiden. En betingelse for deltagelse er, at man kan deltage fuldt ud i alle fire moduler. Der er i alt 4 kursusgange af 2 dage med overnatning. Vi har forsøgt at få nogle af landets bedste undervisere til kurset, så vi alle får glæde af, at nogle af vore kolleger får redskaber til at være endnu bedre ambassadører for os alle.

Programmet ser således ud:

1. modul 30-31/1-2019: Lobby for din sag og større personlig gennemslagskraft
Underviser (Lobby): Direktør og partner Tobias Zacho Larsen, Advice
Underviser (Gennemslagskraft): Direktør Kirsten Krogh, Out of the box

2. modul 18-19/3-2019 eller 25-26/3-2019: Medietræning (max 10-15 på hvert hold)
Underviser: Journalist Reimer Bo Christensen

3. modul 29-30/4-2019 Hvordan kommer jeg i medierne med mit budskab - og SoMe
Underviser: Kommunikationschef og tidligere spin-doktor Anders Lau

4. modul 4-5/6-2019 Retorik. Den gode tale
Underviser: Direktør Kell Jarner Rasmussen, Rhetor

Kurserne finder sted på Fyn, og starter alle på førstedagen kl. 9.00 og slutter på andendagen kl. 16.00.

Læs mere om baggrunden.

Ansøgning skal være på ca. ½ A4 side, og fortælle, hvad du vil fremme og hvad du vil bruge kurset til. Ansøgning skal sendes til sek@jordemoderforenignen.dk og være sekretariatet i hænde senest mandag den 10. december 2018 kl 9.00.

Spørgsmål om uddannelse kan rettes til direktør Jan Helmer