• Print
  • Bookmark and Share

Abstrakt til Reproduktiv Hälsa, Stockholm

03. oktober 2017

Barnmorskeförbundet välkomnar abstrakt inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Abstrakt ska beskriva en originalstudie. Abstrakt får maximalt innefatta 300 ord med rubrikerna: Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Konklusion och Kliniska implikationer. Abstrakt måste inkomma till Svenska Barnmorskeförbundet senast 31 oktober 2017: Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd bedömer alla abstrakt. 

Endast abstrakt som kan redovisa resultat kommer att vara aktuella för oral presentation.

Om endast preliminära resultat finns 31 oktober 2017 är det möjligt att komplettera abstrakt fram till 10 januari 2018.
Huvudförfattaren får besked senast den 15 januari 2018 om abstrakt accepteras som muntlig presentation eller postrepresentation.

Konferensspråket är svenska. Abstrakt bör skrivas på svenska språket.

Abstrakt mejlas till abstract@remove-this.barnmorskeforbundet.se 

Læs mere på www.barnmorskeforbundet.se