• Print
  • Bookmark and Share

Årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

02. marts 2015

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler har den 2. marts 2015 udsendt årsrapport, der dækker perioden 1. september 2013 til 31 august 2014.

Rapporten viser en væsentlig reduktion i antallet af svære bristninger efter fødsel. De fleste fødesteder har haft en fokuseret indsats for at nedbringe antallet af store bristninger, og forekomsten af sphincterrupturer (grad 3 og 4 bristninger) er reduceret fra 5,9 til 4,5 procent i perioden.

Kontinuerlig tilstedeværelse af en jordemoder er en ud af de ni indikatorer, som registreres i kvalitetsdatabasen. Landsgennemsnittet for målopfyldelse ligger i år på 94,1 procent kontinuerlig tilstedeværelse defineret som jordemodertilstedeværelse fra kvinden er i aktiv fødsel (4 cm.) – altså ikke fra det tidspunkt, hvor der er en jordemoder eller en fødestue ledig.

Målopfyldelsen på denne indikator forekommer høj set på baggrund af den travlhed med mange spidsbelastninger, der kendetegner mange fødeafdelinger.

Der er ikke tvivl om evidensen for positiv effekt af kontinuerlig tilstedeværelse af en fagperson ved fødslen - i dansk kontekst en jordemoder – og at det er et område af stor betydning for kvinderne.

Styregruppen er imidlertid bekymret for, om koden for  ”kontinuerlig tilstedeværelse af en jordemoder under den aktive del af fødslen” afspejler et reelt billede af virkeligheden. Det anbefales derfor, at der lokalt laves audit på denne indikator, da det er bydende nødvendigt, at den afspejler de faktiske forhold.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, er også tvivlende overfor den høje målopfyldelse for kontinuerlig tilstedeværelse af en jordemoder under hele den aktive fødsel:

- Det sidste halvårs indmeldinger fra en række store fødesteder i hele landet taler et andet sprog. Der er antagelig behov for at stramme op om metoder til registrering af den kontinuerlige tilstedeværelse. Der er stor enighed om, at evidensen utvetydigt peger på en positiv effekt af kontinuerlig tilstedeværelse hos hver kvinde i aktiv fødsel – og så må det gøres tydeligt fra hvert fødested, hvordan denne tilstedeværelse udmøntes og måles.

-  Jordemoderforeningen er i øjeblikket sammen med jordemoderledere og jordemoderrepræsentanter i styregruppen bag kvalitetsdatabasen ved at undersøge mulighederne for en validering af registreringen af kontinuerlig tilstedeværelse af en jordemoder. Vi opfordrer selvklart til at validere metoderne og fastholde en så vigtig indikator i kvalitetsovervågningen.  

 

Læs ’Årsrapport 2014. Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler’