• Print
  • Bookmark and Share

Årets pris fra fonden "En god start i livet"

Af: JPO
29. oktober 2015

Fonden "En god start i livet" uddelte torsdag den 29. oktober Årets Pris til overlæge Rikke Monrad, udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup og sundhedsplejerske Joan Skytte, Regionshospital Herning.

Prismodtagere har ydet en banebrydende indsats for at monitorere tidlig hjemsendte mødre og deres nyfødte børn, for derigennem at nedbringe antallet af genindlæggelser og give den nye familie en bedre start.

Pristalen blev holdt Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo. Læs talen