• Print
  • Bookmark and Share

Årets bachelor- og kandidatpriser er uddelt

På Jordemoderforeningens medlemsmøde blev bachelorprisen og den nye kandidatpris uddelt.

04. november 2019

Kandidatprisen gik til Nynne Ek Sindberg, der sammen med en sundhedsplejerske har lavet specialet "Hallo, jeg er altså også med her, ik?".
Specialet bygger på en undren over, at fædre, der ønsker at være involverede i deres børns liv, ikke oplever at blive inkluderet i kontakten med sundhedsvæsenet før og efter deres barns fødsel.
Nynne har taget sin kandidatuddannelse på Roskilde Universitet i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og Psykologi.

Bachelorprisen har en første, anden og tredje pris.

Førsteprisen gik til Mathilde Højrup Gustafsson, Anna Larsen Ellehauge og Kathrine Greisgaard Thorsen fra Københavns Professionshøjskole med projektet "En foranderlig tid - et humanistisk bachelorprojekt der undersøger den psykologiske og sociale udvikling i graviditeten".
Projektet undersøger, hvilke behov den gravide har og hvordan de tilgodeses i konsultationen. Projektet konkluderer, at oplevelsen af tid og rum har betydning for relationsdannelsen, og at svangreomsorgens rammer er afgørende for dette.

Andenprisen gik til Line Tornblad Jensen og Mathilde Borrisholt Grevsen fra Københavns Professionshøjskole med projektet "Fødselsmåde ved underkroppræsentation - information og valg i et risikoperspektiv".
Projektet undersøger, hvilke forhold der spiller ind på kvindernes valg af fødemåde ved barn i underkropsstilling.

Tredjeprisen gik til Johanne Trabjerg Jensen og Karen Buhl Lassen fra UC Syd med projektet "Håndudmalkning i graviditeten".
Projektet undersøger, hvordan kvinder med GDM oplever at håndudmalke i graviditen, og hvordan jordemoderen kan bruge sin viden om sundhedsfremme i arbejdet med disse kvinder.