• Print
  • Bookmark and Share

Åbent brev til ligestillingsminister Manu Sareen

17. juni 2013

Kære Manu,

Ligebehandlingsnævnet har lige besluttet, at det er i orden, at café-ejere afviser mødre, som ammer deres børn. Argumentet er, at det kan krænke andres blufærdighed, at mødre ammer deres sultne barn. Og at afvisningen er i orden, da den er både hensigtsmæssig og nødvendig af hensyn til blufærdigheden. Samtidig kæmper dine kolleger i Sundhedsministeriet for, at så mange som muligt skal amme. For det er videnskabeligt bevist, at amning er sundt, for såvel barnet som moderen.

Grundlæggende er det kvindens ret til at opholde sig i det offentlige rum, når hun opfylder en biologisk funktion. Det er den ret, som nu anfægtes. I andre kulturer har det været normen at kvinder, som var gravide, eller havde menstruation, ligeledes blev bortvist fra den offentlige sfære. Ligebehandlingsrådets afgørelse er altså en del af en uskøn tradition for at bortvise kvinder med henvisning til deres kropsfunktioner.

Såvel USA som Australien har vedtaget love, der klart tager afstand fra muligheden for at kriminalisere amning. Således har 45 stater i USA vedtaget love, som specifikt tillader, at kvinder ammer deres barn på ethvert offentligt, som privat sted. 28 stater har undtaget amning fra deres blufærdighedslovgivning. Australien har allerede i deres ”Sex Discrimination Act” fra 1984 gjort det ulovligt at diskriminere kvinder på grund af, at de ammer. Og de præciserer, at det er kønsdiskrimination, for det er jo som bekendt kun kvinder, der kan amme. Deres holdning er meget enkel – et lille barns behov (baby) er anderledes end en voksens, og alle mødre har ret til at imødekomme deres barns behov. En sulten baby skal ikke vente, og ingen mor skal tvinges til at ignorere sit barns behov.

Tidligere ansvarlig for den australske Sex Discrimination Commission (ligestillingsstyrelse), Susan Halliday, har understreget det meget specifikt: ”Sund fornuft siger, at sultne babyer skal have mad, og australske forældre skal kunne vælge at amme deres børn. Det har i mange år været ulovligt at diskriminere ammende kvinder, herunder også på restauranter, cafeer, biografer og i offentlig transport. Det vil være en trist dag for Australien, den dag en kvinde bliver straffet, fordi hun tager sig ordentlig af sit barn på et offentligt sted.”

Også i Danmark har et barn ret til at få mad, når det er sulten. Et lille barn har dermed også ret til at blive ammet. Det er ikke kun under de berømte café ture, at babyer bliver sultne. Det kan også være hos lægen, i supermarkedet, i toget, til et politisk møde eller til uformel sammenkomst med kollegaer fra arbejdet. Med denne afgørelse er det potentielt muligt at tvinge kvinder til at blive derhjemme i 6-9 måneder, fordi de ammer.

Dansk Kvindesamfund, Dansk Sygeplejeråd og Jordemoderforeningen håber derfor, at du vil sætte en stopper for denne åbenlyse diskrimination, hvor kvinder tilmed risikerer at blive kriminaliseret som blufærdighedskrænkere. Og at du i stedet vil erklære, at kvinder har ret til at færdes overalt i vores samfund- også som ammende mor.

Med venlig hilsen,

Lisa Holmfjord, forkvinde Dansk Kvindesamfund

Grete Christensen, formand Dansk Sygeplejeråd

Lillian Bondo, formand Jordemoderforeningen

 

Læs ligestillingsministerens svar