• Print
  • Bookmark and Share

189 kommende kolleger

189 nye studerende er optaget på de tre jordemoderuddannelser i år. Det viser de nye tal fra Den Koordinerede Tilmelding. Igen i år ligger snittet for ansøgerne til jordemoderuddannelserne højt.

30. juli 2015

Høj adgangskvotient
Alle tre jordemoderuddannelser ligger i top-30 for adgangskvotienter i år.

På Metropol er kvotienten 11,0, på UCN 10,5 og på UCSyd 10,3. Det er henholdsvis en 9., 24. og 29. plads. Ingen af de andre sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser har snit i nærheden.

Mange afviste
Jordemoderstudiet er et populært studie. I år har 1.546 søgt uddannelsen heraf 691 som første prioritet. Af disse håbefulde ansøgere er det kun 189, der er sluppet gennem nåleøjet. Det svarer til at omkring 70 procent, af dem som havde uddannelsen som førsteprioritet, er blevet afvist.

Køn og alder
Der er endnu ikke kommet oplysninger om fordeling af ansøgere på køn og alder. Men alle optagne på de tre jordemoderuddannelser er kvinder.

Tal for aldersfordelingen for de optagne på samtlige professionsbacheloruddannelser viser, at 48 procent er i aldersgruppen 21-24 år. 

Kilde: Hovedtal - Den Koordinerede Tilmelding (KOT)