• Print
  • Bookmark and Share

Faglige dage og netværk

Jordemoderforeningen har siden 2012 holdt en række faglige dage for forskellige målgrupper. Antallet af grupper udvides løbende. Hvis du har ideer til nye faglige dage, er du meget velkommen til at kontakte faglig konsulent Charlotte Bjerre, cbj@remove-this.jordemoderforeningen.dk 

P.t. er der følgende faglige dage:

  • Faglig dag for jordemødre som scanner
  • Faglig dag for jordemødre i lægepraksis
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med svangre
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med barsel
  • Faglig dag for privatpraktiserende jordemødre
  • Faglig dag for uddannelsesansvarlige jordemødre
  • Faglig dag for afdelingsjordemødre, kliniske jordemoderspecialister, koordinerende jordemødre
  • Faglig dag for niveau 2 ledere

De faglige dage er for aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. Deltagelse koster 300 kr. 

Der ud over tilbyder Jordemoderforeningen netværksdage for kandidat- og masterstuderende og udviklingsjordemødre.

For grupper, der ønsker det, er der oprettet Facebookgrupper, hvor den faglige sparring og udveksling kan fortsætte.

Se aktuelle arrangementer på https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/ 


Har du ideer eller spørgsmål til faglige dage eller kurser, kan du kontakte

Charlotte Bjerre, faglig konsulent
Telefon 46 95 34 08
cbj@remove-this.jordemoderforeningen.dk