• Print
  • Bookmark and Share

Obstetrisk kodning, forskning og kvalitetssikring

Tid: Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 12:30 til 16:45

Sted: Rigshospitalet

Tilmeldingsfrist: Den 1. marts 2020 kl. 09:00

Seminaret vil byde på nyt om nye obstetriske koder og opfølgning på ændringer af eksisterende koder, opdatering på status vedrørende LPR3, økonomi i sundhedsvæsenet og meget mere.

Målgruppen for arrangementet er: Obstetrikere, føtalmedicinere, gynækologer, sekretærer og jordemødre

Arrangører: DSOG's arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetssikring og nomenklatur og og Jordemoderforeningen

Se program og tilmeld dig