• Print
  • Bookmark and Share

Møde i Tværfagligt Obstetrisk Forum

Titel: Post Partum blødning. Evidens eller værdier - hvad styrer vores organisering af fødetilbud

Målgruppe: Jordemødre og obstetrikere samt andre faggrupper, der arbejder med graviditet, fødsel og barsel

Tid: Den 3. og 4. november 2017

Sted: Fænø Park, Oddevejen 8, Middelfart

Form: Internatmøde. Oplæg i plenum med fælles diskussioner. Fællesspisning og hygge fredag aften.

Pris: 2.600,- kr. per person i enkeltværelse; 2.400,- kr. per person i dobbeltværelse

Program: se www.obst.dk

Tilmeldingsfrist: Snarest

Tilmelding: obstetriskforum@remove-this.gmail.com

Se program for nærmere detaljer - ændringer i programmet kan forekomme.