• Print
  • Bookmark and Share

Møde i Tværfagligt Obstetrisk Forum

Temaerne: 'Præmatur fødsel' og 'Har 'Sikre Fødsler' gjort fødslerne sikrere'

Målgruppe: Jordemødre og obstetrikere samt andre faggrupper, der arbejder med graviditet, fødsel og barsel

Tid: Den 2. og 3. november 2018

Sted: Fænø Park, Oddevejen 8, Middelfart

Form: Internatmøde - Oplæg i plenum med fælles diskussioner, Fællesspisning og hygge fredag aften

Pris: 2.600,- kr. per person i enkeltværelse, 2.400,- kr. per person i dobbeltværelse

Følg med i programudviklingen på www.obst.dk 

Tilmeldingsfrist: 7. september 2018