• Print
 • Rss
 • Bookmark and Share

Generalforsamling Lederkredsen

Tid: Den 25. april 2017

Sted: Remisen, Godsbanen, Skovsgårdsgade 3, Århus C

Program: 
Kl. 9.30-11.30: Oplæg ved Rasmus Willig, socialforsker fra RUC. Herunder servering af kaffe/the m.m.

Kl. 11.30-13.00: Frokost og networking

Kl. 13.00-15.00: Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag vedr. vedtægtsændring v/formand
 3. Aflæggelse af årsberetning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Indkomne forslag: 
  Drøftelse og beslutning: Mentorordning – er det fortsat relevant? Evt. nedsættelse af ad hoc gruppe til revidering af ordning. 
  Drøftelse af forslag om niveau-2 ledere skal indgå i formaliserede netværk.
 6. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer: 
  Lisbet Hammer er på valg, modtager ikke genvalg 
  Marianne Brandstrup er på valg, modtager gerne genvalg 
  Valg af 2 nye jf. vedtægtsændringer, vælges hhv. for et og to år.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Evt.

Frist for forslag til generalforsamlingen: Den 28. marts 2017 til kredsformand Anette Frederiksen, Anette.Frederiksen@remove-this.rsyd.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 17. april 2017 kl. 9.00 på www.jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/46/