• Print
  • Bookmark and Share

Faglig dag for uddannelsesansvarlige jordemødre

Tid: Tirsdag den 22. august 2017 ​ kl. 09:00 til 16:00 ​

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 17. august 2017 ​ kl. 10:00 ​

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense

Arrangør: Jordemoderforeningen

Pris: 300 kr.

Pluk fra programmet:

  • "Betydningen af jordemoderstuderendes daglige livsførelse, i og på tværs af skole, praktik og privatliv, for frafald på jordemoderuddannelsen" ved Line Kreibke, uddannelsesansvarlig Hvidovre
  • Hvordan kan emnet seksuel sundhed inddrages i praktikken? Ved Majken Weirsøe Mogensen, Jordemoder og master i sexologi
  • Oplæg fra de tre uddannelsesinstitutioner vedr. 6. semesterprøve
  • Vidensdeling
  • Guldkorn/succeshistorier

Se programmet og tilmeld dig