• Print
  • Bookmark and Share

Bachelor-temaeftermiddag

Jordemoderpraksis bygget på evidens, rationaler eller modefænomener? 
Den jordemoderfaglige og obstetriske praksis er i konstant udvikling og bevægelse. Engang fik specialet "the wooden spoon" for ikke at være evidensbaseret. Siden er der gjort meget for at evidensbasere praksis. Der er dog fortsat mange områder, hvor det er vanskeligt at afgøre hvilken evidens praksis skal baseres på. Samtidig kan det være svært at gennemskue hvilke rationaler der former jordemoderpraksis, og hvor ændringer af praksis nærmest kan opleves som modefænomener, der kommer og går igen.

På denne temaeftermiddag gives der, på baggrund af to bachelorprojekter, indblik i praksisfelter, som relativt ofte har ændret sig; nemlig underkropsfødsler og beskyttelse af perinæum. Disse oplæg suppleres af en historisk og anekdotisk beskrivelse af nogle af de ændringer, der har bølget frem og tilbage i jordemoderpraksis gennem de sidste 30-40 år.

Program:

Stor gejst for oprejst! Et bachelorprojekt, der undersøger evidens og rationaler der ligger til grund for oprejst underkropsfødsel v. jordemoder Line Madsen, Ida Svendsen & Clara Veitch

Er den varme klud varm luft? Et litteraturstudie om evidensen bag varme klude til forebyggelse af bristninger v. jordemoder Julie Gøbel & Sophie Olsen

Modefænomener i jordemoderfaget - en erfaren jordemoders tilbageblik v. jordemoder Pernille Langhoff-Roos.

Sted: Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Bygn. C, lokale C030, 2200 Kbh N

Tid: Torsdag den 29. november kl. 16.15-18.45

Tilmelding: Senest den 28.11 til Nynne Sindberg: nysi@remove-this.phmetropol.dk

Arrangementet er gratis og alle er velkomne

Arrangeret af Jordemoderuddannelsen, Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Jordemoderforeningen

Se flyer