Brug af værnemidler

Opdateret den 15-04-20

Sundhedsstyrelsen slår fast i de nyeste retningslinjer fra 24. marts, at jordemødre skal bruge værnemidler ved alle fødsler.

Siden vi udgav denne FAQ om værnemidler første gang, er der kommet nye erfaringer, hvorfor vi har opdateret skrivelsen. Især er der kommet viden fra USA, der gør, at vi igen lige sætter fokus på brug af værnemidler ved alle fødsler.

Hvorfor skal jeg bruge værnemidler ved den fødende, der umiddelbart er sund og rask?
I en artikel på vej fra det amerikanske videnskabelige tidsskrift AJOG beskrives erfaringen fra de første 7 fødsler (på NewYork-Presbyterian Hospital), hvor kvinderne var smittet med SARS-CoV-2. To af de fødende kvinder havde ikke symptomer på COVID-19 ved ankomst, men udviklede symptomer kort efter fødslen. Begge kvinder blev overflyttet til behandling på intensivafdelingen.
Man estimerede efterfølgende, at 30-35 sundhedspersoner havde været involveret i behandlingen, alle uden at have haft de fornødne værnemidler på. Dette er jo heldigvis ikke ensbetydende med, at alle sundhedspersoner er blevet smittet, men de har været udsat for en ekstra risiko, og de risikerer at tage den risiko med videre til andre.

Med anbefalingen om at anvende værnemidler til alle fødende - også de asymptomatiske - er vi er i Danmark klart på forkant med tiltag i forhold til mange andre lande.

Gælder reglerne om værnemidler også ved hjemmefødsler?
Ja, du skal også bruge værnemidler ved hjemmefødsler - også selvom kvinden ikke har symptomer.

Hvis kvinden udviser symptomer, skal hun testes på hospital. Gælder reglerne også i konsultation og scanning?
Hvis kvinden er smittet, skal du så vidt muligt søge at udsætte undersøgelsen til 48 timer efter symptomophør. Hvis det ikke kan lade sig gøre, anbefales det, at kvinden ses som den sidste på programmet. I denne situation skal du bruge værnemidler, dvs. handsker, væskeafvisende langærmet engangsovertrækskittel, kirurgisk maske og visir/beskyttelsesbriller ved konsultation og scanning. Statens Serums Institut begrunder anbefalingen om at bruge værnemidler til alle fødsler ud fra, at jordemoderen er udsat for stænk og sprøjt med organisk materiale fra den fødende.
I forhold til ultralydsscanninger, hvor sonografen sidder tæt på kvinden i længere tid, har vi i samarbejde med Dansk Føtalmedicinsk Selskab og DSOG sendt en forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om, hvorledes personalet skal forholde sig i forhold til brug af værnemidler.
Vi anbefaler dig generelt at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er i tvivl.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er værnemidler nok?
Det er arbejdsgiver forpligtet til at forholde sig til. Der kan desværre være forskel på, hvad der ville være rigtigt at gøre, og hvad der er muligt at gøre i den konkrete situation. Der er generelt meget fokus på værnemidler lige nu i det offentlige, og det har jo allerede ført til, at man lægger sig i selen for at producere flere værnemidler. Jordemoderforeningen arbejder hårdt på at gøre opmærksom på, at jordemødre har et særligt behov, når de deltager ved fødsler.

Hvad hvis ledelsen lokalt ikke følger vejledningen?
Det var vigtigt for Jordemoderforeningen at få slået fast, at der skal bruges værnemidler ved alle fødsler. Det er som udgangspunkt det rigtige at gøre, fordi både jordemoder og den fødende kvinde er særligt eksponeret under en fødsel. Det er klart vores forventning, at ledelsen har fokus på at beskytte medarbejderne i den situation. Når det så er sagt, kan der være lokale retningslinjer fra sygehusets ledelse eller hygiejneeksperter, som kan lave lokale løsninger ift. valg af udstyr. Hvis du er utryg, så tag det op med din ledelse, TR og arbejdsmiljørepræsentant.

Er der forskel på værnemidlerne ved mistanke om smitte og ikke-mistanke?
Du skal bruge maske og beskyttelsesbriller/visir til alle fødsler, uanset den fødende kvindes COVID-19 status.
Hvis der er tale om en kvinde med mistanke om/bekræftet COVID-19 infektion, skal du ifølge nuværende vejledning bruge væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel, handsker og kirurgisk maske og visir/beskyttelsesbriller. Samtidig skal den fødende bære mundbind. Hvis der er mistanke om, at kvinden er smittet, så behandles hun som smittet, indtil man har resultatet af en test. (Ifølge ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen den 11. april skal fødende med symptomer/bekræftet COVID-19 ikke bære maske under fødslen. ”Den COVID-19 positive fødende skal ikke bære maske under fødslen, idet personalet allerede er beskyttet via værnemidler. Hvis den fødende opholder sig lang tid på fødeafdelingen, inden fødslen går i gang, kan hun bruge kirurgisk maske for at spare værnemidler hos personalet”.)

Det er de samme anbefalinger, der gælder generelt for alle sundhedspersonaler, der arbejder med COVID-19 smittede/mistænkte patienter. De særlige FFP3 masker (dem med blandt andet ventil) bruges kun ved aerosolproducerende procedurer (som fx ved intubering).

Link til de nye retningslinjer