• Print
  • Bookmark and Share

Ambassadør -udannelsen 2019

Uddannelsen kan ikke søges mere

Baggrund
Blandt landets jordemødre har der altid været nogle, der stod op for kollegerne. På arbejdspladserne har vi organiseret det, og vi vælger blandt medlemmerne en tillidsrepræsentant, der varetager kollegernes løn og ansættelsesmæssige interesser. I Jordemoderforeningen er det også organiseret. Tillidsrepræsentanterne er valgt ind i kredsbestyrelserne, og medlemmerne har valgt kredsformænd, som indgår i hovedbestyrelsen, og endelig vælger alle medlemmer en formand og en næstformand for foreningen.

Udover de valgte tillidsrepræsentanter er der imidlertid en lang række andre jordemødre, som også fremmer kollegernes interesser. Det kan være fagligt, politisk eller ledelsesmæssigt.

Når en jordemoder optræder positivt i medierne, så kommer det alle landets jordemødre til gavn. Når en jordemoder kommer med vægtige input i Sundhedsstyrelsen fremmer det alle jordemødres interesser. Når en leder får overtalt sygehusledelsen eller regionspolitikerne til bedre faglighed på vores område, kommer det også alle til gode. Når jordemødre fremmer tanken om en ungdomsmodtagelse, eller jordemødre får sat fokus på det misvisende i talen om jomfruhinde, så fremmer det alle jordemødre. Når jordemødre laver ny forskning, der fremmer den gode fødsel, fremmer det også jordemødres interesser. Når jordemødre laver kampagner på de sociale medier for at fremme jordemødres vilkår, er det også noget, der kommer alle til gode. Sådan kan man blive ved, og heldigvis er jordemodergruppen beriget med mange medlemmer, der gør en ekstra indsats, der kommer andre til gode. Jordemodergruppen er en af de mindste faggrupper i Danmark, og derfor er det også nødvendigt, at de initiativer, der bliver taget af de valgte i foreningen, hvad enten det er tillidsrepræsentanter, kredsformænd eller formandskab, spiller godt sammen med alle de initiativer, som hver dag bliver taget af aktive kolleger, som jo reelt er ambassadører for deres kolleger.

Ambassadøruddannelsen
Jordemoderforeningen har en veludviklet uddannelse af tillidsrepræsentanterne og har de sidste seks år også haft en kontinuerlig uddannelse af studenterrepræsentanter i JSR på de tre skoler, til gavn for dels de øvrige studerende, og dels har disse studenterrepræsentanter fået en masse redskaber, der kan bruges, når de starter på landets fødesteder. Samtidig er der i høj grad været en kontinuerlig dialog mellem ildsjæle og hovedstyrelse og sekretariat.

Derudover var 36 jordemødre (inklusiv hovedbestyrelsen) igennem en Ambassadøruddannelse i 2016. Det var en stor succes. Denne gang har de aktive i kredsene (hvad enten de er tillidsrepræsentanter eller valgt på kredsens generalforsamling) førsteret til kursuspladserne, men der vil også være plads til mange af de andre grupper, der gør noget godt for kollegerne i hverdagen. Uanset om man er leder, forsker, aktivist, sidder i centrale udvalg eller andet. Eller er på vej ind i kredsbestyrelser eller lignende.

Hovedbestyrelsens ønske er, at man gerne vil opruste i forhold til ildsjælene. Det er baggrunden for, at der i Jordemoderforeningen skal laves en "Ambassadøruddanelse". Det bliver en uddannelse på 4 moduler af hver 2 dage. På disse kurser vil nogle af landets førende eksperter undervise i fx medietræning, lobbyisme, retorik og taleteknik, pressearbejde med meget mere.

Praktiske oplysninger
Uddannelsen bliver gratis, og Jordemoderforeningen betaler transport, men man skal selv stille tid til rådighed.

Programmet ser således ud:

1. modul 30-31/1-2019:
Lobby for din sag og større personlig gennemslagskraft
Underviser (Lobby): Direktør og partner Tobias Zacho Larsen, Advice
Underviser (Gennemslagskraft): Direktør Kirsten Krogh, Out of the box

2. modul 18-19/3-2019, 25-26/3-2019 eller 3-4/4-2019:
Medietræning (max 10-15 på hvert hold)
Underviser: Journalist Reimer Bo Christensen

3. modul 29-30/4-2019: 
Hvordan kommer jeg i medierne med mit budskab - og SoMe

Underviser: Kommunikationschef og tidligere spin-doktor Anders Lau

4. modul 4-5/6-2019: 
Retorik. Den gode tale

Underviser: Direktør Kell Jarner Rasmussen, Rhetor

Kurserne finder sted på Fænø-Sund, Oddevejen 8, 5500 Middelfart, og starter alle på førstedagen kl. 9.00 og slutter på andendagen kl. 16.00.