• Print
  • Bookmark and Share

Aktuelt

Her på siderne kan du læse Jordemoderforeningens elektroniske nyhedsbreve. Du finder også høringssvar og nyheder.

Du kan også orientere dig i kalenderen og kursusoversigten. Samt tilmelde dig til kurser.


DKF årsrapport

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (tidligere NIP) har 1. marts 2016 offentliggjort en kommenteret årsrapport.

Her præsenteres resultaterne af de ni indikatorer, der indgik i registreringen i perioden 1. september 2014 til 31. august 2015.
Se Årsrapporten

 


Travlhed på fødegangen

Læs presseklip om travlheden på fødegangene i 2016
Det ugentlige nyhedsbrev

Nyhedsbrevet kommer hver fredag. Det indeholder presseresuméer, oplysninger om kurser og arrangementer og andet af interesse for jordemødre og jordemoderstuderende.

Tilmeld dig til nyhedsbrevetFaglige dage og netværk

Jordemoderforeningen har siden 2012 holdt en række faglige dage for forskellige målgrupper. Antallet af grupper udvides løbende.

Hvis du har ideer til nye faglige dage, er du meget velkommen til at kontakte faglig konsulent Charlotte Bjerre, cbj@remove-this.jordemoderforeningen.dk

P.t. er der følgende faglige dage:

  • Faglig dag for jordemødre som scanner
  • Faglig dag for jordemødre i lægepraksis
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med svangre
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med barsel
  • Faglig dag for privatpraktiserende jordemødre
  • Faglig dag for uddannelsesansvarlige jordemødre
  • Faglig dag for afdelingsjordemødre, kliniske jordemoderspecialister, koordinerende jordemødre
  • Faglig dag for niveau 2 ledere

De faglige dage er for aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. Deltagelse koster typisk 300 kr.

Der ud over tilbyder Jordemoderforeningen netværksdage for kandidat- og masterstuderende og udviklingsjordemødre.

For grupper, der ønsker det, er der oprettet Facebookgrupper, hvor den faglige sparring og udveksling kan fortsætte.

Se aktuelle arrangementer på https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/