• Print
  • Bookmark and Share

Fag & Forskning

På siderne under Fag & Forskning finder du det jordemoderfaglige stof, og du kan læse om uddannelse. Du finder fx oversigter over jordemoderfaglige rapport og projekter. Du kan også se materialer fra forskellige arrangementer. Hvis du har brug for at søge midler til et projekt, kan du orientere dig om Forskningsbeholdningen.

LUP Fødende 2018

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der belyser kvinders oplevelser af graviditet, fødsel og den tidlige barselsperiode. Undersøgelsen er baseret på spørgeskema-svar fra 7.545 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2018.

87 % af kvinderne er i meget høj grad (61 %) eller i høj grad (26 %) tilfredse med fødselsforløbet alt i alt. Selve fødslen bliver vurderet godt på alle delparametre, mens der er større variation i oplevelserne under graviditeten og efter fødslen.

Læs rapporten https://patientoplevelser.dk/sites/patientoplevelser.dk/files/lup_foedende_national_rapport_2018.pdfLovstof

Her finder du forskellige lovstof om jordemødres virksomhedsområde samt konpetenceprofil
Se love og kompetenceprofil


Ultralydssccanning i graviditeten

Sundhedsstyrelsen har lavet et notat om køb af ekstra ultralydsscanninger i graviditeten. 
Notatet er målrettet kommende forældre. 
Læs notatet


Behov for viden om igangsættelse?

DSOG godkendte på Sandbjergmødet i januar 2011 den ny guideline 'Graviditet efter termin'.
Vi har samlet en række artikler om igangsættelse

Se oversigten


Årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødslers årsrapport, der dækker perioden 1. september 2017 til 31 august 2018.
Læs rapporten


Misoprostol

Sundhedsstyrelsen om misoprostol
Sundhedsstyrelsen udsendte den 14. januar 2013 et brev til alle obstetriske afdelingerom brugen af produktet. Læs brevet

I Tidsskrift for Jordemødre nr. 6, 2013, er der et tema om misoprostol


App: graviditet og fødsel

Jordemoderforeningen og Sundhedsoplysning har udgivet en graviditets-app. Projektet er støttet af TrygFonden. Læs mere om APP'en


Etiske retningslinjer

Jordemoderforeningens etiske retningslinjer blev revideret op til kongressen i 2010, hvor den reviderede udgave blev vedtaget.

Læs mere om de etiske retningslinjer
De etiske retningslinjer som pdf-fil

Søg midler

I Forsknings- og Udviklingsbeholdningen kan du søge penge til fx forsknings- og udviklingsarbejde inden for det jordemoderfaglige felt og til at arrangere eller deltage i jordemoderfaglige aktiviteter.

Læs mere om Forsknings- og Udviklingsbeholdningen