• Print
  • Bookmark and Share

Tidsskrift for Jordemødre

Seneste udgivelse:Nr. 3, 2019

IfOKUS: Kendt jordemoder

Læs om hvordan kendt jordemoderordningen i Nordjylland har fået et bedre arbejdsmiljø

Se temaet Kendt jordemoder

IfOKUS: Arbejdsmiljø

Håndholdt ledelse og samt diverse andre ingredienser giver et godt arbejdsmiljø på Holbæk Sygehus. Læs artiklen Håndholdt ledelse og patientomsorg

IfOKUS: Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her på hjemmesiden

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)


Om Tidsskriftet

Annoncer

Ønsker du at indrykke en jobannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.

Ønsker du at indrykke en forretningsannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.