• Print
  • Bookmark and Share

Tidsskrift for Jordemødre

Seneste udgivelse:Nr. 1, 2018

IfOKUS: Døgntilbud til gravide

Satspuljen giver mulighed for at kommunerne kan søger midler til udvikling af døgntilbud. Men ingen kommuner har endnu søgt.
Målgruppen er på 10-15 gravide om året, og der er ingen gode tilbud til dem.

Læs mere

IfOKUS: Nu starter overenskomstforhandlingerne OK18

I Tidsskrift for Jordemødre nr. 6 kan du læse om overenskomstforhandlingerne, OK18. 
Du kan se tidsplanen for forhandlingerne, læse om afstemningsmetoden, og læse debatoplægget.

Læs mere her

IfOKUS: Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her på hjemmesiden

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)


Om Tidsskriftet

Annoncer

Ønsker du at indrykke en jobannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.

Ønsker du at indrykke en forretningsannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.